Kunde. Nærings- og Handelsdep.

Tittel. Norge 2020. Hva skal vi leve av i fremtiden?

År. 2012

Kanaler. Publikasjon – bok for Trond Giske.

StedNorge

Tidligere arbeidssted. Bouvet

Art Director. Mette Nilsen

Art Director. Einar Nonstad

Rådgiver. Ina Svarød

Prosjektleder. Elisabeth Lassen